تماس با ما

خانه کودک مشارکتی پیشرو

ارائه دهنده خدمات نگهداری و آموزش از شیرخوار تا ۱۳ساله

خیابان انقلاب،پل چوبی، ابتدای خیابان حقوقی شماره۳

۷۷۵۰۶۱۶۶-۹

www.khkpishro.ir

telegram: @pishromahd

kh.pishro@chmail.ir