برنامه کلاسی پیش دبستان ۱

برنامه آموزشی کلاس پیش دبستان (۴-۵سال)به شرح زیر می باشد:

 ۸-۸/۳۰۸/۳۰-۹۹-۹/30۹/30-۱۰/30۱۰/30-11/1511/15-۱۱/45۱۱/۴۵
شنبهورود نوگلان وصبحانهمرور آموزشهاکتاب از 1 تا 10 بشمارفلسفه برای کودک
(مهارت تفکر)
عمو شکلاتعمو شکلاتتحویل و ناهار
یکشنبهورود نوگلان وصبحانهمرور آموزشهاآموزش ریاضیزبان انگلیسیآموزش شعر واحد کارزبان انگلیسیتحویل و ناهار
دوشنبهورود نوگلان وصبحانهمرور آموزشهاکار با قیچیهدیه های آسمانی
(تفسیر قرآنی)
آموزش علوم
دانشمندان کوچک
کاردستی خلاقیت
حجم سازی
تحویل و ناهار
سه شنبهورود نوگلان وصبحانهمرور آموزشهاآموزش هوشزبان انگلیسیمهارت های اجتماعیرنگ امیزی واحد کارتحویل و ناهار
چهارشنبهورود نوگلان وصبحانهمرور آموزشهایوگایوگازبان آموزیبازی آزادتحویل و ناهار

**********************************************

 

  • صبحانه و تغذیه صبح

  • ناهار و تغذیه عصر برای نوگلان تمام وقت

  • تخت خواب اختصاصی برای نوگلان تمام وقت

  • آموزش تخصصی زبان انگلیسی،ژیمناستیک

  • لوازم التحریر رایگان

  • لوازم بهداشتی و مصرفی رایگان