برنامه کلاسی پیش دبستان

برنامه آموزشی کلاس پیش دبستان به شرح زیر می باشد:

 ۸-۸/۳۰۸/۳۰-۹/۱۰۹/۱۰-۹/۵۰۹/۵۰-۱۰۱۰-۱۰/۴۵۱۰/۴۵-۱۱۱۱/۴۵
شنبهورود نوگلان وصبحانهنقاشی آموزشیکتاب علوممیان وعدهعمو شکلاتعمو شکلاتتحویل و ناهار
یکشنبهورود نوگلان وصبحانهکار با خمیر و سفال
(دست ورزی)
زنگولهمیان وعدهزبان انگلیسیمهارت ساختتحویل و ناهار
دوشنبهورود نوگلان وصبحانهواحد کارکتاب خواندنمیان وعدهکلینیک فارسییوگاتحویل و ناهار
سه شنبهورود نوگلان وصبحانهکتاب ریاضیرنگ آمیزی واحد کارمیان وعدهزبان انگلیسیمهارتهای زندگیتحویل و ناهار
چهارشنبهورود نوگلان وصبحانهآزمایشگاهکلینیک ریاضیمیان وعدهکتاب نوشتنبازی آزادتحویل و ناهار

*************************************************

 

  • صبحانه و تغذیه صبح

  • ناهار و تغذیه عصر برای نوگلان تمام وقت

  • تخت خواب اختصاصی برای نوگلان تمام وقت

  • آموزش تخصصی نقاشی،زبان انگلیسی،ژیمناستیک

  • لوازم التحریر رایگان

  • لوازم بهداشتی و مصرفی رایگان