برنامه کلاسی پیش دبستان۲ هوشمند

 ۸-۸/۳۰۸/۳۰-
۹/۱۰
۹/۱۰-
۹/۵۰
۹/۵۰-
۱۰
۱۰-
۱۰/۴۵
۱۰/۴۵-
۱۱/۳۰
۱۱/۳۰-
۱۱/۴۵
۱۱/۴۵-
۱۲/۴۵
شنبهورود نوگلان وصبحانهزبان انگلیسیکتاب علوم
کارگاه نجوم
میان وعده اولعمو
شکلات
عمو
شکلات
میان وعده دومنمایش خلاق و بازیگری
یکشنبهورود نوگلان وصبحانهزبان انگلیسیکتاب خواندن و نوشتنمیان وعده اولآموزش تخصصی نقاشیآزمایشهای
علمی
میان وعده دومبازی آزاد
دوشنبهورود نوگلان وصبحانهزبان انگلیسیلوحه نویسی
دست ورزی کتاب جدید
میان وعده اولچرتکه
(UCMAS)
چرتکه
(UCMAS)
میان وعده دومکتاب تقارن
سه شنبهورود نوگلان وصبحانهزبان انگلیسیهوش/ریاضیمیان وعده اولآموزش
کامپیوتر
مهارتهای
زندگی
میان وعده دومکاردستی /خلاقیت
چهارشنبهورود نوگلان وصبحانهزبان انگلیسیمهارت ساختمیان وعده اولکتاب
ریاضی
کتاب
خواندن و نوشتن
میان وعده دومخمیر بازی/سفال

*************************************************

  • آموزش به کمک  کلاس هوشمند

  • آموزش مقدماتی کامپیوتر و آشنایی با سیستم عامل ویندوز

  • صبحانه و دو وعده تغذیه صبح

  • ناهار و تغذیه عصر برای نوگلان تمام وقت

  • تخت خواب اختصاصی برای نوگلان تمام وقت

  • آموزش تخصصی چرتکه(یوسی مس)،نقاشی،زبان انگلیسی،زبان فرانسوی،ژیمناستیک

  • لوازم التحریر رایگان

  • لوازم بهداشتی و مصرفی رایگان