برنامه غذایی آذر ماه

غذا های پلویی صرفا با برنج ایرانی طبخ می گردد.

همچنین با استفاده از گزینه <نسخه چاپی>در انتهای صفحات می توانید اقدام به چاپ این برنامه نمایید.

روزتاریخصبحانهتغذیه صبحناهارتغذیه عصر
2شنبه1395/9/1صبحانه سنتی(نان وپنیروچای)شیر و کیک مامان پزاستامبولی با ماستویفر و مرکبات
3شنبه1395/9/2 کره و عسلشیر و هویجآش رشتهکیک و سیب
4شنبه1395/9/3نیمرونان محلی و شیر عدس پلو با گوشت و کشمشکیک و شیر
شنبه1395/9/6کره و مربای مامان پزبیسکوئیت و میوهساندویچاملت
1شنبه1395/9/7صبحانه سنتی(نان و پنیروچای)شیر کاکائو و کیکماکارونی با گوشتآش شلغم
2شنبه1395/9/8تعطیلتعطیلتعطیلتعطیل
3شنبه1395/9/9کره و عسلکیک و شیرسبزی پلو با تن ماهیشله زرد
4شنبه1395/9/10تعطیلتعطیلتعطیلتعطیل
شنبه1395/9/13نیمرورنگارنگ و نارنگی عدسیکیک و شیر
1شنبه1395/9/14کره و مرباموزخورش قیمهسوپ
2شنبه1395/9/15صبحانه سنتی(نان و پنیروچای)شیر کاکائو داغ و کیکالویهمیوه و بیسکوئیت
3شنبه1395/9/16کره عسلحاجی بادوم و شیرخوراک لوبیا چیتینان و پنیر و گردو
4شنبه1395/9/17نیمروتست عروسکیهویج پلو با ماستشیرینی خانگی و شیر
شنبه1395/9/20کره و مربانان و پنیر و خیار و گوجهساندویچ کوکو سبزیسیب زمینی با سس قرمز
1شنبه1395/9/21صبحانه سنتی(نان و پنیروچای)میوه سه رنگپلو ومرغکیک و شیر
2شنبه1395/9/22کره و عسلویفر و لیمو شیرینقورمه سبزینان و پنیر و کنجد
3شنبه1395/9/23نیمروحاجی بادام و شیرآبگوشتکیک و شیر
4شنبه 1395/9/24کره و مربامیوه سه رنگ ماکارونی فرمی با قارچکیک و میوه
شنبه1395/9/27تعطیلتعطیلتعطیلتعطیل
1شنبه1395/9/28صبحانه سنتی(نان و پنیروچای)ویفر و لیمو شیرینپیتزاکیک و شیر
2شنبه1395/9/29کره و عسلشیر و کیک دمی باقالی با شورمیوه و ویفر
3شنبه1395/9/30نیمرودسرکباب تابه اینان و حلوا ارده و شیر