برنامه غذایی بهمن ماه

غذا های پلویی صرفا با برنج ایرانی طبخ می گردد.

در شرایط خاص ممکن است بصورت موردی برنامه تغییر کند.

همچنین با استفاده از گزینه <نسخه چاپی>در انتهای صفحات می توانید اقدام به چاپ این برنامه نمایید.

روزتاریخصبحانهتغذیه صبحناهارتغذیه عصر
شنبه1395/11/2صبحانه سنتی(نان وپنیروچای)ویفر و موزواویشکا با برنج و پیازرنگارنگ
1شنبه1395/11/3خامه شکلاتیبیسکوئیت و سیبماکارونی با قارچ و سویاشیر و کیک
2شنبه1395/11/4کره و مرباچوب شورسبزی پلو با تن ماهیمیوه و بیسکوئیت
3شنبه1395/11/5نیمروشیرین عسل و نارنگیپوره سیب زمینیسوپ رشته
4شنبه1395/11/6نان و کره و چایشیر کاکائو و کیککلم پلوشیر و کیک
شنبه1395/11/9خامه عسلیحاجی بادوم و میوهخوراک لوبیا چیتیشله زرد
1شنبه1395/11/10صبحانه سنتی(نان و پنیر و چای)شیر هویج و بیسکوئیتجوجه کبابلقمه(نان و حلوا ارده)
2شنبه1395/11/11کره و مرباتست عروسکیکتلتفرنی
3شنبه1395/11/12نیمروموزشیرشکلات و بیسکوئیتلوبیا پلوکیک و شیرلقمه(نان و پنیر و کنجد)
4شنبه1395/11/13نان و کره و چاینان و پنیر و خیار و گوجهنرگسیکیک و شیرکاکائو
شنبه1395/11/16خامه عسلیرنگارنگ و پرتغالاستامبولی با ماستسوپ سبزیجات
1شنبه1395/11/17نان و پنیر و چایهای بای و شیرآبگوشتپن کیک و میوه
2شنبه1395/11/18کره و عسلویفر و لیموشیرینالویهکیک و شیر
3شنبه1395/11/19نیمروحاجی بادوم و شیرقورمه سبزیلقمه(نان و پنیر و گردو)
4شنبه1395/11/20نان و کره و چایکاپ کیکماکارونی با گوشت چرخکردهسوپ شیر
شنبه1395/11/23خامه شکلاتیچوب شوراستامبولی با ماستشیر و کیک
1شنبه1395/11/24صبحانه سنتی(نان و پنیر و چای)میوه سه رنگکو کو سیب زمینینان شیرمال و شیر
2شنبه 1395/11/25کره و مرباخیار و ویفرخورش قیمهمسقطی
3شنبه1395/11/26نیمرورنگارنگ و نارنگیعدس پلوسوپ
4شنبه1395/11/27نان و کره و چاینان قندی و شیرآش رشتهپن کیک
شنبه1395/11/30خامه عسلیشیرین عسل و نارنگی چشم بلبلی پلوسوپ کدو حلوایی